woensdag 26 november 2014

Ouders bouwen een fluit voor hun kind

Op de Vrije School de Vuurvogel in Driebergen bouw ik met de ouders een sopraanfluit voor hun kind. In twee avonden bouwen ze een fluit zonder gaatjes waar hun kind op gaat spelen en gaatjes in gaat maken.

Drie gezellen (gediplomeerde bouwers) komen mij helpen bij het begeleiden van het bouwen van de fluiten. Er komen een kleine twintig ouders. De eerste avond kiezen zij een bamboebuisje en voegen zich bij een gezel. Die geeft de aanwijzingen voor het bouwen. Daarover kun je lezen in het blog van 27 september.

Aan het eind van de eerste avond hard werken, komt er een aarzelende toon uit de fluit. Elke gezel gaat die toon thuis optimaliseren, d.w.z. venster, kanaal, vensterbank en kurk op de millimeter nauwkeurig passend maken. Dat is het "kabouteren" in het blog van 3 oktober.

De tweede avond begeleidt elke gezel elke gezel een onderdeel: het  mondstuk mooi maken, op de grondtoon afzagen (zie blog 08 - 10 - 2014),  versieren d.m.v. branden (zie blog 29 - 10 - 2014), of politoeren (zie blog 28 - 08 - 2014).

Zo ziet de fluit zonder gaatjes er uit.

Halverwege de avond komt de grote verrassing. Alle ouders blazen op hun fluit en horen dezelfde toon. Onder leiding van de maestro (dat is een "meester" in het Bamboefluitersgilde) moeten ze lange en korte noten blazen (de partituur). Na elke regel is er een tussenspel, eerst van de sopraan, dan van de alt, daarna komt de tenor en tenslotte de bas. Vervolgens speelt iedereen samen: een heus bamboe-orkest.

De maestro leidt het bamboe-orkest.


De kinderen in de klas spelen aanvankelijk met één toon. Als de juf vindt dat de kinderen aan de volgende noot toe zijn, ga ik naar de school om met de kinderen een nieuwe noot in de fluit te maken. Daarover vertel ik een volgende keer.

Hetty van Geene
donderdag 20 november 2014

Wat gebeurt er in je hersenen als je muziek maakt?

In deze TedX video wordt uitgelegd wat er gebeurt als je muziek maakt. De gedachte aan al dat vuurwerk kan overigens erg afleidend zijn als je samen speelt. Dat gebeurde mij vorige week toen ik 
in het Bamboefluit ensemble speelde. Kijk en geniet!

Fetsje Luimstra


donderdag 13 november 2014

Waarom is de grondtoon geen c?

Waarom bouwen jullie geen bamboefluiten in de stamtoonladder, de toonladder van c? Dan kun je samenspelen met een blokfluit en je kunt ook de blokfluitmuziek gebruiken. Een vraag die vaak gesteld wordt.

Bamboefluiten hebben een cilindrische boring en de moderne blokfluiten een conische boring d.w.z. ze lopen aan de binnenzijde taps (schuin) toe. Bij het samenspel van conische blokfluit en cilindrische bamboefluit overheerst de klank van de blokfluit te sterk. Samenspel van bamboefluit en bijvoorbeeld luit, gitaar, strijkpsalter of citer gaat beter.

De grondlegster van de bamboefluit is Margaret James. Zij begon zo'n 80 jaar geleden met het bouwen van bamboefluiten in d. Dat voorbeeld werd in veel landen overgenomen, ook in Nederland.

In Zwitserland eiste de muziekopleiding ook een sopraanbamboefluit in c. Het is dus best mogelijk bamboefluiten in c te bouwen, maar de noodzaak is hier niet strikt aanwezig.

Iris Hos

vrijdag 7 november 2014

Mooi van Bamboe

Zagen jullie deze bamboe toepassing al? De vulling van dit jasje bestaat voor 51% uit bamboe. Volgens de Hema, die het jasje verkoopt, heeft bamboe een zeer isolerende werking, en is het milieuvriendelijk!

Fetsje Luimstra