maandag 29 februari 2016

De nieuwe fluiten komen tot leven (5)

Alle gaatjes in de nieuwe fluiten worden elke dag gedurende ongeveer tien minuten ingespeeld. Dat doet meester Ferdinand. En wat doet de bamboefluit juf intussen? Die maakt de gereedschappen in orde.

vrijdag 19 februari 2016

De nieuwe fluiten komen tot leven (4)

Na vier jaar fluiten op een sopraanfluit volgt er in groep 7 (klas 5) en groep 8 (klas 6) een nieuwe uitdaging. Tegelijk met de sopraanfluit klinken dan de alt-, tenor- en de basfluiten. We noemen dat meerstemmig spelen. 

De altfluit is een maatje groter dan de sopraanfluit. De grondtoon is een g en dat betekent dus dat de grepen anders zijn dan op de sopraan. In principe kunnen alle kinderen op de altfluit spelen. De school bezit 17 altfluiten.
Links liggen basfluiten en rechts altfluiten. 
De basfluit heeft dezelfde grepen als de altfluit alleen de gaten zijn meestal groter. De afstanden tussen de gaten vragen grote handen en soepele vingers. De toon is laag en diep. De school bezit 10 basfluiten. Elke twee jaar controleren we de fluiten op zuiverheid en mankementen. We politoeren ze ook één keer.

De tenorfluit heeft dezelfde grepen als de sopraanfluit. Over het algemeen zijn de gaten wat groter en is de afstand tussen de gaten groter dan op de sopraanfluit. De handen moeten dus groot genoeg zijn om daarop te kunnen spelen. De school bezit zo'n 23 tenoren.
In deze tassen worden de grote fluiten vervoerd van de ene klas naar de andere.
Aan elke fluit hangt een grepentabel zodat de goede toon opgezocht kan worden.
Bea Kloosterman

donderdag 11 februari 2016

De nieuwe fluiten komen tot leven (3)


Het uitzoeken van muziek bij de pentatone fluit is een tijdrovende klus. De muziek mag immers alleen uit hele tonen bestaan. Ook het vinden van muziek voor de diatone fluit (met halve tonen) vraagt veel aandacht. De muziek moet passen bij de leeftijd en de belangstelling van de kinderen. Daarover ga ik nu vertellen.                                                                                                                                                               De coördinator voor het bamboefluiten heeft een map samengesteld met pentatone liederen. Soms heeft ze er aanwijzingen bij geschreven. Iedereen kan daaruit kopiëren.


Voor de groepen 3 (klas 5) en 4 (klas 6) heeft ze hetzelfde gedaan, gerubriceerd naar onderwerp (bijvoorbeeld jaargetijden, huizenbouw enz.)


Zoals te zien is op de foto is er voor klas 5 (groep 7) en 6 (groep 8) meerstemmige muziek. Tot nu toe heb ik alleen verteld over sopraanfluiten. Volgende keer vertel ik over de grote fluiten.

 S is de sopraanfluit. T is de tenorfluit en B is de basfluit.

Bea Kloosterman


woensdag 3 februari 2016

De nieuwe fluiten komen tot leven (2)

De nieuwe fluiten kunnen heel zuiver ingeblazen worden. Dat komt omdat de technische vaardigheid van het fluiten door de kinderen heel goed is. Ik ga nu vertellen hoe dat komt.

De kinderen krijgen in groep 3 (klas 1) een pentatone fluit. Dat is een fluit waarin geen halve tonen voor komen. Dat geeft een heel speciale sfeer die onproblematisch aandoet. Het past bij de ontwikkeling van de kinderen op die leeftijd. Ook in groep 4 (klas 2) wordt hierop gespeeld.
De school bezit 160 pentatone fluiten.
Op de plaats van de ontbrekende gaatjes zit een oranje sticker.
De vingers worden op de goede plaats op de fluit gezet.
De sticker is daarvoor een hulpmiddel.
De overgang naar de diatone fluit is dan minder groot.In groep 5 (klas 3) krijgen de kinderen een diatone fluit. Dat is een fluit waarin ook halve tonen voor komen. Daarmee kan in principe alle muziek gespeeld worden. De school bezit 180 diatone fluiten
In de diatone fluiten zitten alle gaatjes.
Door combinaties van grepen kunnen alle halve tonen
van iets meer dan een octaaf gespeeld worden.

In groep 7 (klas 5) bouwen de kinderen hun eigen fluit. De techniek van het spelen wordt dan vrijwel volledig beheerst. Vandaar dat de nieuwe fluiten heel zuiver ingeblazen kunnen worden.

Hoe je komt aan muziek voor de pentatone en de diatone fluit geschikt voor kinderen, laat ik volgende keer zien.

Bea Kloosterman.