donderdag 13 november 2014

Waarom is de grondtoon geen c?

Waarom bouwen jullie geen bamboefluiten in de stamtoonladder, de toonladder van c? Dan kun je samenspelen met een blokfluit en je kunt ook de blokfluitmuziek gebruiken. Een vraag die vaak gesteld wordt.

Bamboefluiten hebben een cilindrische boring en de moderne blokfluiten een conische boring d.w.z. ze lopen aan de binnenzijde taps (schuin) toe. Bij het samenspel van conische blokfluit en cilindrische bamboefluit overheerst de klank van de blokfluit te sterk. Samenspel van bamboefluit en bijvoorbeeld luit, gitaar, strijkpsalter of citer gaat beter.

De grondlegster van de bamboefluit is Margaret James. Zij begon zo'n 80 jaar geleden met het bouwen van bamboefluiten in d. Dat voorbeeld werd in veel landen overgenomen, ook in Nederland.

In Zwitserland eiste de muziekopleiding ook een sopraanbamboefluit in c. Het is dus best mogelijk bamboefluiten in c te bouwen, maar de noodzaak is hier niet strikt aanwezig.

Iris Hos

Geen opmerkingen:

Een reactie posten